25 Judul dan Lirik Tembang Dolanan Jawa

Tembang Jawa selalu memberikan makna dan mempunyai budi pekerti dalam segala hal termasuk beberapa tembang dolanan jawa yang memang di ciptakan kepada masayarakat atau anak anak jaman dulu untuk meyampaikan pesan pesan pendidikan. Menurut beberapa sesepuh dan para ahli tembang dolanan jawa dirasa bisa meningkatkan kreatifitas dan daya fikir. bahkan bisa meningkatkan imajinasi dan kesehatan.


Foto by intanpari.com

Tembang Dolanan Jawa

Tembang dolanan jawa adalah lagu lagu jawa yang dinyanyikan oleh anak-anak jawa dengan gerak  atau diam yag diiringi oleh gamelan yang bisa membuat anak-anak menjadi senang dan biasanya dibawakan secara berkelompok sesuai dengan permainan. tembang dolanan jawa sendiri mempunyai karakteristik mudah dipelajari,menyenangkan, Mempunyai nada-nada yang pendek/Ambitus, dan Dinamis. Tembang dolanan jawa bukan hanya sekedar lagu akan tetapi merupakan karya sastra yang
jawa.

Dan berikut ini 25  judul dan lirik tembang dolanan jawa 


1.LIR ILIR

Ilir-ilir tandure wis sumilir
Tak ijo royo-royo taksengguh temanten anyar
Bocah angon-bocah angon penekna blimbing kui
Lunyu-lunyu penekna kanggo mbasuh dodotiro
Dodotira-dodotira kumitir bedhah ing pinggir
Dondomana jrumatana kanggo seba mengko sore
Mumpung padhang rembulane
Mumpung jembar kalangane
Ya soraka sorak hore


2. JARANAN

Jaranan jaranan jarane jaran teji,
Sing nunggang mas ngabehi
Sing ngiring para mantri..
Jrek..jrek nong, jrek..jrek gung
Srek esrek turut lurung,
Buk krincing gedebuk krincing
Prok prok gedebuk jedher..
Buk krincing gedebuk krincing
Prok prok gedebuk jedher..


3. GAMBANG SULING

Gambang suling kumandhang swarane
Thulat tulit kepenak unine
U..uu.nine mung nrenyuh ake
Bareng lan kentrung ketipung suling
Sigrak gambangane.


4.JAMURAN

Jamuran ya ge-ge thok,
Jamur apa ya ge-ge thok
Jamur gajih mbejijeh sa ara-ara,
Semprat semprit jamur apa.


5. GUGUR GUNUNG

Yo ayo kanca ngayahi karyane praja,
Kene..kene..kene..kene gugur gunung tandang gawe,
Sayuk sayuk rukun bebarengan ro kancane
Lila lan legawa kanggo mulyaning negara,
Siji..loro..telu..papat..maju papat papat,
Diulang-ulang ake mesthi enggal rampunge
Holopis kontul baris..holopis kontul baris..,
Holopis kontul baris..holopis kontul baris..


6.  CUBLAK CUBLAK SUWENG

Cublak cublak suweng, suwenge teng gelenter
Mambu ketundhung gudel
Pak empo lera lere, sapa guyu delekake
Sir..sir pong dhele gosong..
Sir..sir pong dhele gosong..


7. MENTHOK-MENTHOK

Menthok-menthok tak kandhani
Mung rupamu angisin-isini
Mbokya aja ngetok
Ana kandhang wae
Enak-enak ngorok
Ora nyambut gawe
Menthok-menthok mung lakumu
Megal-megol gawe guyu


8. GUNDUL  GUNDUL PACUL

Gundul-gundul pacul-cul gelelengan..
Nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan..
Wakul glimpang segane dadi saratan..
Wakul glimpang segane dadi saratan..


9.PADHANG BULAN

Yo prakanca dolanan neng njaba,
Padhang bulan padhange kaya rina...
Padhang bulane, seng awe-awe..
Ngelengake aja padha turu sore..


10. GAJAH-GAJAH

Gajah-gajah
Kowe tak kandhani
Mripat kaya laron
Siyung loro, kuping gedhe
Kathik nganggo tlale
Buntut cilik
Tansah kopat-kapit
Sikil kaya bumbung
Mung Iakumu megal-megol.


11. SLUKU-SLUKU BATOK

Sluku-sluku bathok
Bathoke ela-elo
sluku bathok
Bathoke ela-elo
Si Rama menyang Solo
Oleh-olehe payung motha
Mak jenthit lolo lobah
Wong mati ora obah
Nek obah medeni bocah
Nek urip goleka dhuwit.


12. DHONDHONG APA SALAK

Dhondhong apa salak
Dhuku cilik-cilik
Andhong apa mbecak
Mlaku dimik-dimik
13.TIKUS BUNTUNG
Tikus buntung ....
Nduwe anak .. Buntung .....
Cicit cuwit cicit cuwit .....
Si tikus sobo neng lumbung

13. SUWE ORA JAMU

Suwe ora Jamu
Jamu godhong telo
Suwe ora ketemu
Ketemuy pisan
Gawe gelo

14  G O T R I

Gotri legendri nogo sari.. ri
riwul owal awul jadah mentul.. tul
tolen olen olen jadah manten ..ten
(ti)tenana besuk gede dadi opo.. po
podho mbakul enak mbakul sedeng.. deng
dengklok engklak engklok koyo kodok


15. BANG BANG TUT

Bang bang tut cendelo ewo ewo
sopo prei ngentut ditembak rojo tuo
nyang kali ngiseni kendhi
jeruk purut wadhah entut


16. DOMINO

Domino idomino ono babu nggendong sinyo
sinyone nangis wae didolani montor mabur
montor mabur kapal udara numpak sepur mudhun Jakarta
jakarta akeh copete sopir becak akeh duite
duite mung selawe lambe ndomble njaluk dijotos


17. DAYOH

E… dayohe teko..
e… gelarno kloso...
e… klosone bedhah...
e… tambalen jadah...
e… jadahe mambu...
e… pakakno asu...
e…. asune mati...
e…. kelekno kali...
e…. kaline asat...
e…. centhelno pager...
e….. pagere ambruk...
e…. delehno ngebuk..


18.  PITIK WALIK

Pitik walik jambul kuk,
Sego golong mambu enthong
Mangga sami kondur,
Weteng kulo sampun kothong.
Enak eeenak sega liwet jangan terong.
Teronge bunder bunder bocah sregep mesti pinter,
Teronge ijo ijo bocah kesed mesthi bodho


19. KODOK NGOREK

Kodok ngorek kodok ngorek ,
Ngorek nyang mblumbangan
Theyot theblung theyot theblung ,
Theyot theyot theblung
Golek pangan golek pangan, golek pangan


20. SIJI LORO TELU

Siji loro telu,
Astane sedheku,
Mirengake bu guru
Menawa didangu..

Papat nuli lima..
Lenggahe sing tata,
Ojo podho sembronoo,
Mundhak ora bisa


21. SAKIKI AKU WIS GEDE

Saiki aku wis gede..
Sekolah mangkat dewe..
Ora usah  dieterake..
Bareng karo kancane..

Yen mlaku turut pinggiran,
Ora pareng gojegan…
Neng ndalan akeh kendaraan
Mengko mundhak tabrakan


22. TE KATE DIPANAH

Te kate dipanah
Dipanah ngisor gelagah
Ono manuk onde onde
Bok sir bombok , Bok sir kate
Bok sir bombok , Bok sir kate


23. KIDANG TALUN 

Kidang talun
Mangan kacang talun
Mil kethemil mil kethemil
Si Kidang mangan lembayung


24, KUCING GANDHIK

Kucing gandhik………. meong
(o)Mahmu ngendi…… ngerong
(o)Po ra gatel………….  adus
(o)Po ra adem………… kemul
(o)Po nduwe kemul…. tuku
(o)Po nduwe duit……..             utang
(o)Po (i)soh nyaur……. ngemplang
Yen ditagih……………..  ndhelik
Yen dioyak……………..  mlayu
Yen dicegat…………….  mlumpat


25.TIKUS BUNTUNG

Tikus buntung ....
Nduwe anak .. Buntung .....
Cicit cuwit cicit cuwit .....
Si tikus sobo neng lumbung.

4 Komentar untuk "25 Judul dan Lirik Tembang Dolanan Jawa "

Iklan dalam artikel

Iklan Bawah Artikel