25 Judul dan Lirik Tembang Dolanan Jawa

dolanan

Tembang Jawa selalu memberikan makna dan mempunyai budi pekerti dalam segala hal termasuk beberapa tembang dolanan jawa yang memang di ciptakan kepada masayarakat atau anak anak jaman dulu untuk meyampaikan pesan pesan pendidikan dan moral. Menurut beberapa sesepuh dan para ahli tembang dolanan jawa dirasa bisa meningkatkan kreatifitas dan daya fikir. bahkan bisa meningkatkan imajinasi dan kesehatan.

Tembang Dolanan Jawa

Tembang dolanan jawa adalah lagu lagu jawa yang dinyanyikan oleh anak-anak jawa dengan gerak  atau diam yag diiringi oleh gamelan yang bisa membuat anak-anak menjadi senang dan biasanya dibawakan secara berkelompok sesuai dengan permainan. tembang dolanan jawa sendiri mempunyai karakteristik mudah dipelajari,menyenangkan, Mempunyai nada-nada yang pendek/Ambitus, dan Dinamis. Tembang dolanan jawa bukan hanya sekedar lagu akan tetapi merupakan karya sastra yang
jawa. Pola dari tembang dolanan dalam bahasa jawa adalah prasajo yaiku kajumbuhane karo umure bocah sesuai dengan umur anak anak bahasa yang dipakai.

Ciri-Ciri Tembang Dolanan Jawa

  1. Biasanya isi dari tembang dolanan menceritakan tentang keteladanan budi pekerti  tentang alam, tumbuhan, hewan, seni musik, tari tarian dan hal-hal yang baik untuk budi pekeri anak anak/ tembang dolanan biasane nyeritake tetandhuran, tetukulan, alam uga bisa nyeritakake woh-wohan lan bebarayan patuladhan, budi pekerti, tata susila.
  2. Tembang Dolanan Tidak terikat dengan aturan guru lagu, guru wilangan lan guru gatra / tembang dolanan ora kaiket dening paugeran kanyoto guru lagu, guru wilangan lan guru gatra.
  3. Jenis lagu sederhana.
  4. jummlah liriknya sedikit/ mempunyai gatra yang sedikit.
  5. lagunya lebih banyak keceriaanya dan menceritakan kesenangan anak-anak.
  6. Di nyanyikan oleh anak anak dan untuk anak anak.

Kapan Tembang Dolanan Dinyanyikan.

Tembang dolanan dinyaikan pada saat anak-anak sedang bermain, atau melakukan permainan. konon cerita dari tembang dolanan yang merupakan cerita rakyat dulu dilantunkan pada saat sore hari pada saat padhang bulan seperti isi dari lagu tembang dolanan Padang Bulan. dan dinyanyikan secara kebersamaan. tentu saj pencipta dari lagu-lagu doalan terinspirasi dari jenis-jenis permainan yang dikenal dll.

Dan berikut ini 25  judul dan lirik tembang dolanan jawa 


1.Tembang Dolanan Lir Ilir

Ilir-ilir tandure wis sumilir
Tak ijo royo-royo taksengguh temanten anyar
Bocah angon-bocah angon penekna blimbing kui
Lunyu-lunyu penekna kanggo mbasuh dodotiro
Dodotira-dodotira kumitir bedhah ing pinggir
Dondomana jrumatana kanggo seba mengko sore
Mumpung padhang rembulane
Mumpung jembar kalangane
Ya soraka sorak hore

2. Tembang Dolanan Jaranan

Jaranan jaranan jarane jaran teji,
Sing nunggang mas ngabehi
Sing ngiring para mantri..
Jrek..jrek nong, jrek..jrek gung
Srek esrek turut lurung,
Buk krincing gedebuk krincing
Prok prok gedebuk jedher..
Buk krincing gedebuk krincing
Prok prok gedebuk jedher..

3. Tembang Dolanan Gambang Suling

Gambang suling kumandhang swarane
Thulat tulit kepenak unine
U..uu.nine mung nrenyuh ake
Bareng lan kentrung ketipung suling
Sigrak gambangane.

4.Tembang Dolanan Jamuran

Jamuran ya ge-ge thok,
Jamur apa ya ge-ge thok
Jamur gajih mbejijeh sa ara-ara,
Semprat semprit jamur apa.

5. Tembang Dolanan Gugur Gunung

Yo ayo kanca ngayahi karyane praja,
Kene..kene..kene..kene gugur gunung tandang gawe,
Sayuk sayuk rukun bebarengan ro kancane
Lila lan legawa kanggo mulyaning negara,
Siji..loro..telu..papat..maju papat papat,
Diulang-ulang ake mesthi enggal rampunge
Holopis kontul baris..holopis kontul baris..,
Holopis kontul baris..holopis kontul baris..

6.  Tembang Dolanan Cublak-Cublak Suweng

Cublak cublak suweng, suwenge teng gelenter
Mambu ketundhung gudel
Pak empo lera lere, sapa guyu delekake
Sir..sir pong dhele gosong..
Sir..sir pong dhele gosong..

7. Tembang Dolanan Menthok-Menthok

Menthok-menthok tak kandhani
Mung rupamu angisin-isini
Mbokya aja ngetok
Ana kandhang wae
Enak-enak ngorok
Ora nyambut gawe
Menthok-menthok mung lakumu
Megal-megol gawe guyu

8. Tembang Dolanan Gundul-Gundul Pacul

Gundul-gundul pacul-cul gelelengan..
Nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan..
Wakul glimpang segane dadi saratan..
Wakul glimpang segane dadi saratan..

9.Tembang Dolanan Pandhang Bulan

Yo prakanca dolanan neng njaba,
Padhang bulan padhange kaya rina...
Padhang bulane, seng awe-awe..
Ngelengake aja padha turu sore..

10. Tembang Dolanan Gajah-gajah

Gajah-gajah
Kowe tak kandhani
Mripat kaya laron
Siyung loro, kuping gedhe
Kathik nganggo tlale
Buntut cilik
Tansah kopat-kapit
Sikil kaya bumbung
Mung Iakumu megal-megol.

11. Tembang Dolanan  Sluku-sluku Batok

Sluku-sluku bathok
Bathoke ela-elo
sluku bathok
Bathoke ela-elo
Si Rama menyang Solo
Oleh-olehe payung motha
Mak jenthit lolo lobah
Wong mati ora obah
Nek obah medeni bocah
Nek urip goleka dhuwit.

12. Tembang Dolanan Dhondhong Opo Salak

Dhondhong apa salak
Dhuku cilik-cilik
Andhong apa mbecak
Mlaku dimik-dimik

13.TIKUS BUNTUNG

Tikus buntung ....
Nduwe anak .. Buntung .....
Cicit cuwit cicit cuwit .....
Si tikus sobo neng lumbung

14. Tembang Dolanan  Gotri

Gotri legendri nogo sari.. ri
riwul owal awul jadah mentul.. tul
tolen olen olen jadah manten ..ten
(ti)tenana besuk gede dadi opo.. po
podho mbakul enak mbakul sedeng.. deng
dengklok engklak engklok koyo kodok

15. Tembang Dolanan Bang-Bang Tut

Bang bang tut cendelo ewo ewo
sopo prei ngentut ditembak rojo tuo
nyang kali ngiseni kendhi
jeruk purut wadhah entut

16. Tembang Dolanan Domino

Domino idomino ono babu nggendong sinyo
sinyone nangis wae didolani montor mabur
montor mabur kapal udara numpak sepur mudhun Jakarta
jakarta akeh copete sopir becak akeh duite
duite mung selawe lambe ndomble njaluk dijotos

17. Tembang Dolanan Dayoh

E… dayohe teko..
e… gelarno kloso...
e… klosone bedhah...
e… tambalen jadah...
e… jadahe mambu...
e… pakakno asu...
e…. asune mati...
e…. kelekno kali...
e…. kaline asat...
e…. centhelno pager...
e….. pagere ambruk...
e…. delehno ngebuk..

18.  Tembang Dolanan Pitik Walik

Pitik walik jambul kuk,
Sego golong mambu enthong
Mangga sami kondur,
Weteng kulo sampun kothong.
Enak eeenak sega liwet jangan terong.
Teronge bunder bunder bocah sregep mesti pinter,
Teronge ijo ijo bocah kesed mesthi bodho

19. Tembang Dolanan Kodok Ngorek

Kodok ngorek kodok ngorek ,
Ngorek nyang mblumbangan
Theyot theblung theyot theblung ,
Theyot theyot theblung
Golek pangan golek pangan, golek pangan

20. Tembang Dolanan Siji Loro Telu

Siji loro telu,
Astane sedheku,
Mirengake bu guru
Menawa didangu..

Papat nuli lima..
Lenggahe sing tata,
Ojo podho sembronoo,
Mundhak ora bisa

21. Tembang Dolanan Siaiki Aku Wes Gede

Saiki aku wis gede..
Sekolah mangkat dewe..
Ora usah  dieterake..
Bareng karo kancane..

Yen mlaku turut pinggiran,
Ora pareng gojegan…
Neng ndalan akeh kendaraan
Mengko mundhak tabrakan

22. Tembang Dolanan Te Kate Dipanah

Te kate dipanah
Dipanah ngisor gelagah
Ono manuk onde onde
Bok sir bombok , Bok sir kate
Bok sir bombok , Bok sir kate

23. Tembang Dolanan Kidang Talun

Kidang talun
Mangan kacang talun
Mil kethemil mil kethemil
Si Kidang mangan lembayung

24. Tembang Dolanan Kucing Gandhik

Kucing gandhik………. meong
(o)Mahmu ngendi…… ngerong
(o)Po ra gatel………….  adus
(o)Po ra adem………… kemul
(o)Po nduwe kemul…. tuku
(o)Po nduwe duit……..             utang
(o)Po (i)soh nyaur……. ngemplang
Yen ditagih……………..  ndhelik
Yen dioyak……………..  mlayu
Yen dicegat…………….  mlumpat

25.Tembang Dolanan Tikus Buntung

Tikus buntung ....
Nduwe anak .. Buntung .....
Cicit cuwit cicit cuwit .....
Si tikus sobo neng lumbung.

Kegunaan dan Fungsi Tembang Dolanan untuk anak-anak

Tembang dolanan biasanya dinyanyikan dengan bermain ketangkasan jadi bisa berfungsi melatik anak supaya.
  1. Melatih ketangkasan
  2. Mengajarkan rasa persaudaraan antara sesama manusia
  3. Meningkatkan imun tubuh dan kesehatan anak
  4. Antar sesama anak jadi akrab tanpa ada rasa iri dan dengki dan tidak mudah bertengkar
Diharapkan dengan tembang dolanan ini anak-anak dapat mempunyai rasa religus yang baik , solidaritas yang baik antar sesama teman, nyaman bekerjasama dengan teman tidak merasa bisa sendiri, mempunyai nilai dan ras moral yang baik di lingkungan dan mudah bersosialisasi.

8 komentar untuk "25 Judul dan Lirik Tembang Dolanan Jawa "