61 Contoh Tembung Pepindhan ing Basa Jawa

Pepindhan merupakan salah satu materi dalam pelajaran basa jawa yang terangkum dalam Pepak Basa Jawa ataupu Tantri Basa. Pepindhan adalah kata yang dipakai masyarakat jawa untuk menyatakan sesuatu dengan bahasa pengandaian pada manusia wujud benda ataupun lainya.


Dalam unen Unen Jawa pepindhan juga sering disebut ukara jawa sing ora ngemu surasa kalimat yang tidak ada arti yang sebenarnya. Salah satu ciri-ciri tembung pepindhan adalah  sering diselipakan kata kata Kaya, lir, kadyo, pindho dan lainya. Pepindhan dalam bahasa jawa sering dipakai ketika sedang kagum dengan seseorang, terheran, ataupun sedang marah, mengandaikan sifat hewan ataupun manusia.

Dan definisi tembung pepindhan secara baku dan sering di ajarkan di sekolah -sekolah atau dalam pelajaran bahasa jawa. Pepindhan yaiku tembung utawa unen unen sing ora ngemu surasa sejatine kalimat yang tidak mempunyai arti yang sebenarnya biasa dipakai  untuk beragam pengandaian ataupu perumpamaan warna, sifat, tingkah laku dan rupa.

Dan berikut dibawah ini 61 contoh tembung pepindhan dalam pelajaran basa jawa

Huruf A
1. Abang kumpul padha abang = kaya alas kobong.
2. Abange = kaya godhong kathirah.
3. Agunge = kaya samodra rob.
4. Akehe pepati = kaya babadan pancing.
5. Akehe pepati = kaya sulung lumebu geni.
6. Akehe lelara = kaya kena pagebluk.
7. Ali-aline = nggunung sapikul.
8. Aluse = kaya sutra.
9. Antenge = kaya temanten ditemokake.
10. Ayune = kaya Dewi Ratih.

Huruf B
11. Baguse = kaya Bathara Kamajaya.
12. Bedane = kaya bumi karo langit.
13. Begjane = kaya nemu emas sakebon.
14. Bungahe = kaya ketiban nfaru.

Huruf C
15. Cahyane bingar = kaya lintang johar.
16. Cethile = kaya cina craki.
17. Cep klakep = kaya orong-orong kepidhak.

Huruf D
18. Dalane = nggeger sapi.
19. Dalane = mbathok mangkurep.
20. Dawane barisa = kaya sela brakithi.

Huruf G
21. Gagah prakoso = kaya Raden Werkudara.
22. Galake = kaya macan manak.
23 Galake = kaya buta.

Huruf I.
24. Ijo kumpul padha ijo = kaya bethet sayuta.
25. Ireng kumpul padha ireng = kaya gagak reraton.

Huruf J.
26. Janggute = kaya pindha tawon gumantung.
27. Jogede = kaya merak kasimpir.
28. Jogede = kaya mucang kanginan.

Huruf K.
29.  Kaget = kaya tinubruk ing wong lepat.
30. Kaku = kaya keno nggo pikulan.
31.  Kepingine = kaya nyidham cempaluk.

Huruf L
32. Lakune nusup-nusup = kaya pindha ayam alas.
33. Landhepe = kaya pitung pinyukur.
34. Lutuhe = kaya pindha Dewi Sembadra.

Huruf M.
35 Mider-mider = kaya undar.
36. Miling-miling = kaya jangkung.
37. Mlakune = ngodhok.

Huruf N.
38.  Nangise ngrenginging = kaya rase.
39.  Nangise = ngorong-ngorong.
40.  Nyengite = kaya dhemit.

Huruf O.
41. Olehe kabegjan = kaya nemu emas saloka.
42. Omahe = awangun glathik mungup.
43. Omahe = awangun gedhang salirang.

Huruf P.
44. Padhange = kaya rina.
45. Padha pleg = kya pindha jambe sinigar.
46. Panase = kaya mecah-mecahne sirah.

Huruf R.
47. Raket = kaya sadulur sinara wedi.
48. Ramene = kaya lir prahara nempuh wukir.
49.  Rukune = kaya mimi lan mintuna.

Huruf S.
50.  Sambate = kaya nggrantang.
51.  Sambate = ngaru ara.
52.  Senenge = kaya bubuk oleh leng.

Huruf T.
53. Tandange = kaya banteng ketaton.
54. Tekade = kaya geni lan urupe.
55. Thingak-thinguk = kaya kethek ditulup.

Huruf U.
56. Ulese = ngembang asem (kucing).
57. Ulese = ngembang duren (jaran).
58. Utange = nyundhul empyak.

Huruf W.
59. Wangsulane = saur manuk.
60. Wirangane = nengangi brata.
61. Wrangkane = kaya gayaman.

Semoga dapat membantu belajarnya dan memperoleh prestasi terbaik si sekolah dalam mata pelajaran bahasa jawa.

Posting Komentar untuk "61 Contoh Tembung Pepindhan ing Basa Jawa"