32 Contoh dan Arti Tembung Sanepan Ing Basa Jawa

Suka kesel kalau misalkan kita sedang berbimcang dengan reman kira tetapo kita beda pendapat selalu muncul kata kata yang belawanan misalkan baik lawan kataranya huruk, hitam lawan katanya  putih dan luas lawan katanya sempit.


Kata yang berlawanan ini jika kita belajar bahasa Indonesia kita akan menemui pelakaran yang mempelajari lawan kata yaitu antonim. Jika dalam bahasa indonesia antonim adalah kata kata yang mempunyai makna berlawanan

Kalau dalam bahasa jawa disebuk dengan tembung utowo unen-unen kososk balen. Ada banyak sekalu jenis tembung dalam bahasa jawa, atara lain tembung pepindan, tembung sanepan . Dan sekarang kita akan mempelajari tembung sanepan terlebih dahulu.

Arti tembung sanepan dalam Bahasa Jawa


Tembung sanepan yaiku tembung utowo unen unen kanthi gambarake kosok balene tembung , kata kalimat yang berlawanan kata utamanya yang berbentuk kiasan dan diartikan berlawansn

Beberapa contoh tembung sanepan yang popuoer dan dibpelajari dalam pelajaran bahasa jawa

1. Abang dluwang = putih banget.
2. Abot kapuk = Entheng banget.
3. Abot merang sagedheng = Entheng banget.
4. Agal glepung = Lumer banget.
5. Aji godhong garing = Ora ana ajine.
6. Amba godhong kelor = Ciyut banget.
7. Anteng kitiran = Polahe ora karuan.
8. Arang kranjang = Kerep banget.
9. Arang wulu kucing = Akeh banget.
10. Arum jamban = Banger banget.
11. Atos debog = Empuk banget.
12. Banter keyong = Alon banget.
13. Bening leri= Butheg banget.
14. Benjo tampah = Bunder banget.
15. Brintik linggis = Lurus/kaku banget.
16. Dhuwur kencur = Endhek banget.
17. Gedhe gurem = Cilik banget.
18. Kandel kulit bawang = Tipis banget.
19. Jero tapak meri = Cethek banget.
20. Kedhep tesmak = Jinggleng/mentheleng.
21. Kuning silit kwali = Ireng banget.
22. Kuru semangka = Lemu banget.
23. Lndhep dhengkul = Kethul banget.
24. Legi bratawali = Pait banget.
25. Lemes pikulan = Kaku banget.
26. Lonjong mimis (layu) =nbanter banget.
27. Pait madu = Legi banget.
28. Peret beton = Kunyu banget.
29. Resik peceren = Kotor banget.
30. Rindhik asu digithik = Cepet banget.
31. Suwe banyu sinaring = Cepet banget.
32. Suwe mijet wohing ranti = Cepet banget


Tembung yang selalu berlawanan akan tetapindimulai dengan kata kiasan seperti diatas

Posting Komentar untuk "32 Contoh dan Arti Tembung Sanepan Ing Basa Jawa"