Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Dasanamane atau nama lain Raden Janaka lan Senjatane


Dasanamane atau nama lain dari Raden Janaka ada sekitar 16 nama. Raden Janaka merupakan tokoh wayang yang sangat popular dari golongan kesatriya. Raden Janaka  merupakan kesatriya ing madukara. Selain itu Raden Janaka juga mempuyai senjata dalam cerita pewayangan salah satunya adalah cundamanik selain ini gaman lainya ada panah pasoepati, Raden Janaka juga dikisahkan merupakan ahli di bidang sastra.

Berikut dibawah ini gamane Raden Janaka 

 1. Gandewa ( gaman Pemberian Bathara Indra)
 2. Panah Ardadadali ( Gaman Pemberian Bathara kuwera)
 3. Cundamanik (pemberian bathara naradra)
 4. Panah Pasoepati
 5. Panah Sangkalu (Pemberian Resi Durna)
 6. Panah Candranila
 7. Keris Kyai Sarotama
 8. Keris Kyai Baruna
 9. Keris Pulanggeni
 10. Terompet Dewanata
 11. Cupu jayengkaton
 12. Cincin mustika

Raden Janaka juga kita kenal sebagai Arjuna yang merupakan anak ketiga dari pasangan Prabu Pandu Dewanata dengan Dewi Kunti. Karena mempunyai istri yang banyak dan diidolakan banyak perempuan raden janaka mempunyau julukan sebagai "Lanange Jagad" tapi istriutama raden janaka adalah dewi Subadra putri kerajaan mandura 

Raden Janaka merupakan tokoh pewayangan yang suka berkelana kemana-mana dan juga merupakan seorang pertapa. Dari berkelana itulah raden janaka bisa mempunyai banyak nama. Dan berikut dasanamaneatau nama lain raden janaka

Dasanamane atau nama lain Raden Janaka
 1. Arjuna.
 2. Premadi.
 3. Margana.
 4. Pamadya.
 5. Dananjaya.
 6. Mintaraga.
 7. Ciptahening.
 8. Prabu Kariti.
 9. Kendhitatnala.
 10. Palguna.
 11. Kombang.
 12. Ali-Ali.
 13. Jlamprong.
 14. Endra Putra.
 15. Endra Tanaya.
 16. Wijanarka.

Posting Komentar untuk "Dasanamane atau nama lain Raden Janaka lan Senjatane"