576 Tembung Basa Kawi Contoh dan Artinya

Banyak sekali contoh Tembung Kawi  yang bisa kita pelajari dan gunakan untuk percakapan sehar-hari khususnya basa jawa yamg sering dipakai saat ini adalah bahasa ngoko. Jarang sekali kita pakai kecuali ketika bertemu dengan oramg yang baru kita kenal atau dengan orang yang kebih tua baru memaksi basa jawa kromo inggil.

Contoh Tembung Kawi

Sekarang kita akan membahas tentang bahasa jawa tentang tembung basa kawi yang sering sekali kita dengar di pertunjukan wayang. Ataupun tembang jawa tapi kita tidak tahu artinya. Basa kawi juga sering lho dipakai untuk nama tempat atau nama manusia untuk mengartikan maksut tertentu dengan harapan nama yang memakai basa kawi ini mempunyai arti yang baik dengan dengan harapan yang baik pula. Ada banyak sekali basa kawi atau tembung kawi yang bisa kita pelajari dan kita ketahui artinya berikut ini

Contoh Ukarane Tembung Kawi

 1. Agni= geni 
 2. Agra= pucuk 
 3. Ajar= pandhita 
 4. Aji= Ratu, Raja 
 5. Akasa = awang-awang 
 6. Aldaka = gunung 
 7. Amba = aku, ingsun 
 8. Ambeg= sipat 
 9. Ancala= gunung 
 10. Andaka= bantheng 
 11. Angga = awak 
 12. Anggung = tansah 
 13. Angkara = loba 
 14. Apsara = dewa
 15. Asura= buta
 16. Ardi= gunung 
 17. Arga= gunung 
 18. Aris= alon, sareh 
 19. Arka= srengemge 
 20. Arsa= arep 
 21. Astha= wolu 
 22. Asthi = gajah 
 23. Atma = anak 
 24. Atmaja = anak 
 25. Aywa = aja 
 26. Abra = sumorot 
 27. Adipati = bupati 
 28. Aditya = srengenge
 29. Adilaga = paprangan 
 30. Adyaksa = jaksa 
 31. Aglar = sumebar 
 32. Akrami = ningkah, susila 
 33. Akasama = pangapura 
 34. Amerta = banyu, urip 
 35. Anggada = gelang 
 36. Andaru = lintang 
 37. Ananta = warna-warna 
 38. Anapi = nanging 
 39. Among = njaga 
 40. Amrik = ngambar wangi 
 41. Andaka = bantheng 
 42. Anderpati = kendel banget
 43. Andakara = srengenge
 44. Andika = ngandika 
 45. Andrawina = pasugatan
 46. Angakara = tamak 
 47. Arcapada = jagad, bumi 
 48. Astana = kuburan
 49. Arimong = macan 
 50. Arjasa = wit 
 51. Arnawa = segara, lautan 
 52. Asta = wolu 
 53. Asung = weweh 
 54. Among karso = karepe dhewe 
 55. Among karsa = mrintah neg.
 56. Atmaka = anak 
 57. Asup = mlebu 
 58. Aswa = jaran 
 59. Awiyat = awang-awang
 60. Ayun = arep gelem 
 61. Badhama = gaman
 62. Badra = rembulan
 63. Bantala = lemah
 64. Baruna = segara
 65. Bathara = dewa
 66. Bayu = angin
 67. Bagaspati = srengenge
 68. Bacira = alun-alun
 69. Bagawan = pandhita
 70. Baka = langgeng
 71. Bagaskara = srengenge
 72. Bajra = inten, bledeg
 73. Bagya = begja 
 74. Bandayuda = perang 
 75. Bathari = dewi 
 76. Bayangakara = prajurit
 77. Basmi = kobong 
 78. Basanta = rembulan  
 79. Banawi = kali  
 80. Banawa = prau 
 81. Balitu = bodho. 
 82. Birawa = gagah, giris
 83. Biksu = pandhita 
 84. Bima = medeni
 85. Belasungkawa = melu susah
 86. Banu = sorot srengenge
 87. Bawa = laksana Nuhoni guneman
 88. Boga = pangan
 89. Boja = pangan
 90. Bojaan = pesta
 91. Boma = awang-awang
 92. Bomantara = langit
 93. Bondhan = njoged
 94. Botrawi = tlaga. 
 95. Bramara = tawon
 96. Brama = geni
 97. Bramantya = nesu
 98. Brangtha = kasmaran
 99. Brastha = rusak, ilang
 100. Bujaga = pesta
 101. Bupala = Raja
 102. Butala = lemah
 103. Buwana = bumi
 104. Bulubekti = pajeg
 105. Busana = sandhangan
 106. Cakra = rodha
 107. Cakrawala = langit
 108. Candhala = daksiya
 109. Candra = rembulan
 110. Candramawa = kucing
 111. Canthoka = kodhok
 112. Canthula = kurang ajar
 113. Caraka = utusan 
 114. Catur = papat 
 115. Cidra = durjana 
 116. Cintra = susah, cilaka 
 117. Cipta = ngarang 
 118. Citra = gambaran 
 119. Crema = wlulang, kulit 
 120. Culika = durjana 
 121. Cundhaka = utusan
 122. Curiga = keris
 123. Dahana = geni 
 124. Danawa = buta 
 125. Dhandhang = gagak 
 126. Dhadhu = abang 
 127. Dhatulaya = kraton 
 128. Dasa = sepuluh 
 129. Datan = ora 
 130. Dipangga = gajah 
 131. Dirgantara = awang-awang 
 132. Ditya = buta 
 133. Diyu = buta 
 134. Dhingin = dhisk 
 135. Driya = ati 
 136. Duk = nalika 
 137. Duksina = kidul 
 138. (n) Dulu = ndeleng 
 139. Duta = utusan 
 140. Dwi = loro 
 141. Dwija = guru 
 142. Dhuhkita = susah 
 143. Dumadi = urip 
 144. Dahaga = geni 
 145. Dahat = banget 
 146. Dara = bocah wadon
 147. Danu = gendhewa 
 148. Daksa = pinter 
 149. Danta = untu 
 150. Daksina = tengen, kidul 
 151. Darbe = suket 
 152. Dawala = putih 
 153. Dasih = abadi 
 154. Darsana = conto 
 155. Darpita = kendel seru 
 156. Darma = wajib 
 157. Dayinta = putih 
 158. Dewangkara = srengenge 
 159. Den = di 
 160. Dennya = sarehne 
 161. Dhandaha = gada 
 162. Dhihi = biyen 
 163. Dibya = misuwur 
 164. Dipati = Raja 
 165. Diraga = gajah 
 166. Digdaya = sakti
 167. Dira = kendel 
 168. Dite = dina Minggu 
 169. Dhingin = dhisik 
 170. Drana = sabar 
 171. Dri = gunung 
 172. Dura = adoh 
 173. Dumilah = sorot 
 174. Dur = jahat, ala 
 175. Dustha = julig 
 176. Duratmaka = wong ala 
 177. Durna = pangayoman 
 178. Durga = alangan, bebaya 
 179. Dwipangga = gajah 
 180. Dwipa = gajah, pula
 181. Dyatmika = anteng, alus
 182. Dyah = putri
 183. Dyan = putra, banjur
 184. Eka =siji
 185. Eksi = mata
 186. Erawati = bledeg
 187. Ernawa = segara 
 188. Esa = tunggal 
 189. Esti = karep 
 190. Ekapraya = sarembug 
 191. Entar = sanepa 9.
 192. Endah = becik 
 193. Enu = dalan - 
 194. Gahana = jurang
 195. Gapura = lawang, agung 
 196. Gata = laku 
 197. Gatra = baris 
 198. Gegana = awang-awang 
 199. Giri = gunung 
 200. Guntur = jugrug
 201. Gurnita = gludhug 
 202. Guruh = bledheg 
 203. Gya = enggal 
 204. Garini = bojo 
 205. Gama = dalan 
 206. Garbini = meteng, mbobot 
 207. Gangga = kali, banyu 
 208. Gana = mendhung, mega 
 209. Gandhi = palu 
 210. Garba = weteng 
 211. Gandarwa = uta, dhemit 
 212. Gerah = awang-awang 
 213. Gita = kembang
 214. Gili = gunung cilik
 215. Giwangkara = srengenge 
 216. Gini = wong wadon 
 217. Gora = banget, gedhe 
 218. Grana = irung 
 219. Gra = banget, pucuk 
 220. Graha = lintang, omah 
 221. Gupala = baureksa, rca 
 222. Gung = gedhe
 223. Iba = gajah 
 224. Ima = mega 
 225. Imalaya = gunung 
 226. Ina = aso 
 227. Indriya = karep 
 228. Ingsun = aku
 229. Jala = banyu
 230. Jaladara = mendhung
 231. Jaladri = segara
 232. Jalanidhi = segara
 233. Jalu = lanang
 234. Jalma = wadon
 235. Jawata = dewa
 236. Jarwa = teges
 237. Jaya = menang
 238. Jenar = kuning
 239. Juwita = wanita
 240. Jagad = bumi, donya 
 241. Jahnawi = banyu 
 242. Jahni = banyu
 243. Jana = wong 
 244. Jatha = siung
 245. Janaloka = donya 
 246. Jangga = gulu 
 247. Jati = asli, nyata
 248. Jnggala = alas 
 249. Jladri = segara
 250. Jilma = wong
 251. Jingga = abang nom 
 252. Jumantara = langit
 253. Judhi = perang
 254. Jurit = perang
 255. Juga = mung
 256. Kadya = kaya
 257. Kaga = manuk
 258. Kalbu = ati
 259. Kaloka = kesuwur
 260. Kalpika = ali-ali
 261. Kalyana = linuwih
 262. Kanan = tengen
 263. Kapti = karep
 264. Kapiyarsa = keprungu
 265. Kardi = gawe
 266.  Karta = aman
 267.  Kartika = lintang
 268.  Karya = gawe
 269.  Kayun = karep
 270.  Kencana = emas
 271.  Kering = kiwa
 272.  Kintaka = layang
 273.  Kisma = lemah
 274.  Kresna = ireng
 275.  Kukila = manuk
 276.  Kuncara = misuwur
 277.  Kusuma = kembang
 278.  Kuwawa = kuwat
 279.  Kaca = rambut
 280.  Kadhaton = kraton
 281.  Kalindhih = kalah
 282.  Kalpa = kaya
 283.  Kalwang = lawa
 284.  Kanuraga = digdaya
 285.  Kanin = tatu
 286.  Kanugrahan = paweh
 287.  Kanaka = kuku, emas
 288.  Kawuryan = katon
 289.  Kangkan = pedhang
 290.  Kawi = cerita
 291.  Kawangwang = katon
 292.  Kantaka = semaput
 293.  Kawuri = biyen 
 294. Karga = keris
 295.  Karna = kuping
 296.  Kapi = kethek
 297.  Kasatmata = katon
 298.  Karma = kelakuan
 299.  Kenyar = sorot 
 300.  Kelimengan = peteng 
 301.  Kenya = bocah wadon
 302.  Kengis = katon
 303.  Kinanthi = digandeng
 304.  Kirana = rembulan
 305.  Kingkin = sedhih
 306.  Krura = nesu, golok
 307.  Komala = alus, inten
 308.  Koswa = wadyabala
 309.  Kongas = misuwur, sumebar
 310.  Kriya = pangawean
 311.  Kuda = jaran
 312.  Kurda = nesu seru
 313.  Kumara = bocah
 314.  Kusala = pinter, apik
 315.  Kunarpa = bangka
 316.  Kundhala = ali-ali 
 317.  Kumba = sirah, bocah 
 318.  Lalis = mati
 319.  Lampus = mati
 320.  Langking = ireng 
 321.  Lastri = bengi
 322.  Layu = mati
 323.  Lebda = pinter
 324.  Lena = mati
 325.  Lir = kaya
 326.  Loh jinawi = subur
 327.  Loka = jagad
 328.  Ludira = getih
 329.  Luhur = mulya
 330.  Lumaksana = mlaku
 331.  Laban = kilat
 332.  Layon = janasah
 333.  Laya = panggonan
 334.  Labuh = tumiba, tiba 
 335.  Latri = bengi 
 336.  Lawan = karo
 337.  Lamkita = tanda, ngalamat
 338.  Lara = susah, prawan 
 339.  Laksmi = ayu
 340.  Langkap = gendhewa
 341.  Laga = perang
 342.  Laksita = konangan 
 343.  Lagya = lagi
 344.  Lamun = yen
 345.  Lelana = ngumbara
 346.  Lebuh = dalam
 347.  Leksana = mlaku 
 348. Listya = ayu 
 349. Lingga = tandha, reca 
 350. Lirwa = sembrana 
 351. Lodra = galak 
 352. Lohita = abang 
 353. Lungayan = gulu 
 354. Lukita = tuladha 
 355. Luhung = luhur
 356. Madya = tengah
 357. Makarya = nyambut gawe 
 358. Mameh = golek 
 359. Mami = aku 
 360. Mandholo = bumi 
 361. Manggal = panggedhe 
 362. Manjing = mlebu
 363. Marga = dalan
 364. Margana = panah 
 365. Marta = sabar 
 366. Maruta = angin 
 367. Mijil = metu 
 368. Mina = iwak 
 369. Mitra = kanca 
 370. Miyarsa = krungu 
 371. Mudha = enom 
 372. Mulat = weruh 
 373. Muroni = ngendemi 
 374. Murda = sirah 
 375. Musna = ilang 
 376. Mustaka = sirah 
 377. Maya = remeng-remeng 
 378. Maha = banget 
 379. Marus = getih 
 380. Maharsi = pandhita 
 381. Martani = sabar 
 382. Mala = cacad 
 383. Marcapala = jagad 
 384. Manira = aku 
 385. Manik = inten 
 386. Mandhala = bumi, tlatah 
 387. Mandhira = wit wringin 
 388. Mandrawa = kadohan 
 389. Mandragini = papan sare 
 390. Mandraguna = wicaksana 
 391. Merjaya = mateni 
 392. Meru = gunung 
 393. Miguna = pinter 
 394. Miyat = ndeleng 
 395. Minantaka = nelayan 
 396. Mimba = metu 
 397. Mintuna = jodho 
 398. Mindha = padha 
 399. Minging = wangi 
 400. Mong = macan 
 401. Maksa = mati, ilang
 402. Mring = marang 
 403. Mrih = supaya
 404. Musthika = inten 
 405. Murud = lunga, mati 
 406. Murti = awak 
 407. Mundhing = kebo 
 408. Murba = mrintah 
 409. Munggwing = ana ing 
 410. Myat = ndeleng  
 411. Nala = ati
 412. Nalendra = prabu 
 413. Narmada = kali 
 414. Narya = ratu 
 415. Nata = ratu 
 416. Naga = ula 
 417. Nagagini = ula wadon 
 418. Nara = wong, punggawa 
 419. Nawala = layang 
 420. Narendra = raja
 421. Nendra = turu
 422. Netra = mripat 
 423. Nestapa = sedih 
 424. Ngalembana = ngelem 
 425. Ngarsa = ngarep 
 426. Ngesthi = mikir
 427. Nir = ilang 
 428. Nila = biru
 429. Nindya = utama, ora cacat 
 430. Nirbaya = kendel, seru 
 431. Nimpuna = pinter 
 432. Nuladha = niru 
 433. Nuswa = pulo 
 434. Nugraha = ganjaran, peparing 
 435. Obar-abir = pilat 
 436. Orem = semambat
 437. Pabaratan = paperangan
 438. Pada = sikil
 439. Palagan = paperangan
 440. Palastra = mati
 441. Palupi = tuladha 
 442. Pambayun = pambarep 
 443. Pamulu = praen 
 444. Panca = lima 
 445. Pancakara = perang 
 446. Panti = omah 
 447. Pangaksama = pangapura 
 448. Pangastuti = sembah 
 449. Pangupajiwa = panguripan 
 450. Paramarta = luhur 
 451. Patra = gedhong 
 452. Pawiyatan = sekolah 
 453. Pidha = karya 
 454. Pita = kuning
 455. Pradangga =gamelan 
 456. Praja = negara 
 457. Pralaya = mati, rusak
 458. Pramuka = panggedhe
 459. Prapta = teka 
 460. Pratala = lemah 
 461. Pratiwi = lemah 
 462. Prawira = kendel 
 463. Priya = lanang 
 464. Priyangga = dhewe 
 465. Purna = ganap, bubar 
 466. Puspita = kembang 
 467. Radyan = raden
 468. Rahayu = slamet 
 469. Raga = awak
 470. Ratri = bengi 
 471. Rawi = srengenge
 472. Rekta = abang 
 473. Rena = ibu 
 474. Ripta = ngarang 
 475. Roga = lara 
 476. Rukmi = emas
 477. Saeka praya = rukun 
 478. Sah = pisah 
 479. Sakti = digdaya 
 480. Samirana = angin 
 481. Samodra = segara 
 482. Samya = padha 
 483. Sana = panggonan
 484. Sanggraha = cawisan 
 485. Sardula = pangan 
 486. Sarira = badan 
 487. Sarpa = ula 
 488. Sasana = papan 
 489. Sasangka = rembulan 
 490. Sasmita = tandha 
 491. Sastra = tulis 
 492. Sata = satus 
 493. Sato = kewan 
 494. Sawego = sediya 
 495. Seta = putih 
 496. Sigra = gelis 
 497. Sila = patrap
 498. Sinudarsana = ditiru 
 499. Sira = kowe 
 500. Sirna = ilang 
 501. Siswa = murid 
 502. Sitoresmi = rembulan
 503. Siwi = anak 
 504. Soca = mripat 
 505. Sopana = dalan
 506. Sona = asu 
 507. Song = payung
 508. Sotya = inten 
 509. Sudarma = bapak 
 510. Sudarsana = conto 
 511. Sudira = digdaya 
 512. Sumbaga = misuwur 
 513. Sungkawa = susah 
 514. Sunu = anak 
 515. Sura = wani 
 516. Surya = srengenge
 517. Suta = anak 
 518. Sweda = kringet 
 519. Tan = ora
 520. Tanaya = anak
 521. Taru = wi
 522. Taruna = enom
 523. Tinon = katon
 524. Tirta = banyu
 525. Tliti = turun
 526. Trusta = seneng
 527. Turangga = jaran
 528. Tyas = ati 
 529. Udrasa = tangis
 530. Udyana = taman
 531. Upaya = golek 
 532. Upiksa = weruh 
 533. Usada = tamba 
 534. Utama = becik 
 535. Utara = lor 
 536. Wacana = caturan
 537. Waluya = waras 
 538. Wana = alas
 539. Wanara = kethek 
 540. Wandawa = kadang 
 541. Wardaya = ati 
 542. Warih = banyu 
 543. Warsa = taun 
 544. Wasana = pungkasan 
 545. Waskita = awas 
 546. Waspa = luh 
 547. Wastra = sandhangan 
 548. We = banyu 
 549. Wibawa = luhur 
 550. Wibi = ibu 
 551. Wicara = guneman
 552. Widi = Knag Maha Agung 
 553. Widya = kawruh, pinter 
 554. Wil = guna 
 555. Wilis = ijo 
 556. Wimba = wetu 
 557. Wira = prajurit 
 558. Winursita = dicritakake 
 559. Wisma = omah 
 560. Wisuda = angkat 
 561. Wiyati = awang-awang 
 562. Wredha = tuwa 
 563. Wreksa = kayu 
 564. Wukir = gunung 
 565. Wuntat = buri 
 566.  Wuyung = kasmaran 
 567.  Yana = kreta
 568.  Yasa = gawe
 569.  Yayah = bapak
 570.  Yekti = bener
 571.  Yitna = ngati-ati
 572.  Yoga = anak
 573.  Yogya = becik
 574.  Yuda = perang
 575.  Yuwana = slamet
 576.  Ywa = aja
Semoga dapat membantu dalam belajar bahasa jawa  dan bermanfaat untuk belajarnya

3 komentar untuk "576 Tembung Basa Kawi Contoh dan Artinya"