55 Contoh Tembung Wilangan Saparengan ing Basa Jawa


Tebung wilangan saparengan dalam Bahasa Jawa adalah tembung atau kata-kata yang sering dipakai untuk menanyakan jumlah benda atau barang dengan ibuhan kata satuan dibelakangnya .  Arti atau yang dimaksut Tembung Wilangan Saparengan dalam Bahasa Jawa yaiku tembung kang wis lumrah pasanganane ugo kangge ngitung saperangane wit-witan, barang lan kewan kanthi duwe teges mung siji.

Kapan tembung wilangan dipakai.

Tembung wilangan saparengan dalam bahasa jawa dipakai untuk interaksi sehari-hari untuk berdagang, memberi tahubdan sebagainya. Seiring dengan pekerbangan jaman dalam bahasa Jawa Modern tembung wilangan saat ini bisa saja sudah banyak kosa kata laonua yang berkembang dan akan berbeda penyebutanya di setipab beda wilayah atau daerah.

Contoh ukora tembung Wilangan Saparengan.

"Bapak ngunduhke klopo sakjanjang kanggo ibu"

"Ibu tuku gedhang salirang menyang pasar "

"Mau lek warni jaluk gelas sak siyung"

"Warsito mau wis mangan sego sakpiring"

Contoh Tembung Wilangan Saparengan
 1. Banyu satetes
 2. Bawang sasiyung
 3. Beras saelas
 4. Bolah saukel
 5. Bongko sawungkas
 6. Cangkir sagagrag
 7. Daging sairis
 8. Dra sajodho
 9. Duk sakakap
 10. Gambir sakerek
 11. Gamelan sarancag
 12. Gedhang sauler, 
 13. Gedhang salirang
 14. Godhong sapapah
 15. Gula satangkep
 16. Iwak sakepis
 17. Jae sarempang
 18. Jagung saontong
 19. Jaran sarakit
 20. Jarit salembar
 21. Jeruk seajar
 22. kangkung saiket
 23. Kembang segagang
 24. Kencur sagrigih
 25. Kertas salembar
 26. Klengkeng saombyok
 27. Krambil sajanjang
 28. Kayu sebongkok
 29. Lawe sagemuh
 30. Lenga sagendul
 31. Omah sawuwung
 32. Panah salakon
 33. Pete sabengkak, 
 34. Pete samata
 35. Pring saeros
 36. Ping saklonjor
 37. Rokok saeler
 38. Sabungkus
 39. Sandhal sapasang
 40. Sandhangan sapengadeg
 41. Sate sasunduk
 42. Sawah sakedhak
 43. Sawah sepathok
 44. Sega sapulukan
 45. Sego sakpiring
 46. Semangka salining
 47. Suruh sacandhik
 48. Suweng sasele
 49. Tebu salonjor
 50. Tebu sauyun
 51. Tela satenggok
 52. Tembako satampang
 53. Tembako sajamang
 54. Uyah sawuku
 55. Wedang sagelas

Posting Komentar untuk "55 Contoh Tembung Wilangan Saparengan ing Basa Jawa"