Soal latihan Bahasa Jawa Kelas 4 SD

Soal

Berikut admin akan memberikan latihan soal bahasa Jawa Kelas 4 SD beserta kunci Jawabanya. Atau jika ingin mempelajarinya lebih Lanjut bisa kamu cari di halaman atau label basa Jawa di blog web ini. Mudah-mudahan latihan soal ino dapat membantu dalam proses  belajar bahasa jawa. Atau latihan menjawab soal bahasa jawa khususnya untuk kelas 4 di semester 1 atau semester ganjil.

Wenehana Tandha ( x ) Utawa Pilihen aksara A, B, C, D ing Wangsulan Pithakon Ngisor Iki  Kanthi Bener

1. Wong sing pagaweane dodol barang cilik-cilikan utowa liyane diarai...
A. Bajag
B. Bakul
C. Batur
D. Buruh

2. Arane godhong jati yoiku...
A. Jompong
B. Jlegor
C. Sinom
D. Klaras

3. Pak Paidi "Dodolan " neng ngarep omah , tembung " Dodolan " Basa Kramane yaiku...
A. Sarean
B. Ngajual
C. Sadean
D. Pasaran

4. Sing diarani pala kempendem yaiku..
A. Woh-wohan sing uwohe kependem ono ing lemah
B. Woh-wohan sing gumandhul ono ing uwit, Bksane umure wite nganti pukuhan tahun
C. Woh-wohan sing gumanthungbono ing uwir biasane umire uwite cendhak
D. Woh-wohan sing uwite merambat soko lemah lan biasane uwihe gumlethak ono lemah

5. Ngasah arit nganti landhep, dadi murit kudu....
A. Pinter
B. Ubet
C. Sregep
D. Manut

6. Ibu Lungo menyang pasar arep...
A. Rapat.
B. Blanja
C. Matun
D. Adus

7. "Mbak tari lagi mangan". Basa ramane ukara iki yaiku..
A . Mbak Tari lagi dhahar
B. Mbak Tari nembe dhahar
C. Mbak Tari nembe madhang
D. Mbak tari nembe makan

8. Punakawan Cacahe ana ?..
A. 4
B. 5
C. 8
D. 3

9. Raden Gatotkaca iku satriyo ing..
A. Kayangan
B. Ngastina
C. Jodipati
D. Pringgondani

10. Sinuwun iku arane Kembang
A. Jagung
B. Jambe
C. Jarak
D. Jengkol

11. Otot kawat balung wesi iku Candrane
A. Arjuna
B. Gatotkaca
C. pandawa
D. Kurawa

12. Sing nglakokake wayang diarani
A. Niyaga
B. Dalang
C. Wayang
D. Sinden

13. Tembung ing Ngisor iki sing ora klebu tembung pagawean
A. Krangkeng
B. Kemasan
C. Kusir
D. Kundhi

14. Uwi, Gadhung, lan Tales klebu pala
A. Palawijo
B. Pala Kependhem
C. Pala gumanthung
D. Pala kesimpar

15. Beksan klasik sing kanggo putri kajaba..
A. Srimpi
B. Gambyong
C. Gambir anom
D. Golek

16. Teks pacelathon iku katulis kanthi wujud
A. Gancaran
B. Pada
C. Imbal wacana
D. Geguritan

17. Sakabehe ukara ing teks pacelathon iku nggunakake ukara​ apa ?
A.Ukara kanda
B.Ukara Cerito 
C.Ukara Krama
D.Krama Ngoko

18. Sing Diarani owah-owahane praupan kanggo ngatonake rasane
batin. Paraga kudu ngatonake praupan jumbuh karo isine teks
pacelatho yaiku
A.Gestur
B.Intonasi
C.Pocapan
D.Polatan

19. Dadi Bocah iku kudu gemi. Tembung gemi tegese
yaiku....
A. Boros 
B. Awet
C. Utuh
D. Irit

20. Miturut unggah-ungguh utawa undha usuk, basa Jawa kaperang
dadi loro, yaiku ....
A. Basa ngoko lugu lan ngoko alus
B. Basa krama lugu lan krama alus
C. Basa ngoko lan basa krama
D. Basa krama lugu lan krama inggil

Kunci jawaban

 1. B. Bakul
 2. A. Jompong
 3. C. Sadean
 4. A. Woh-wohan sing uwohe kependem ono ing lemah
 5. C. Sregep
 6. B.Blanja
 7. B. Mbak Tari nembe dhahar
 8. A. 4
 9. D. Pringgondani
 10. A. Jagung
 11. B. Gatotkaca
 12. B. Dalang
 13. A. Krangkeng
 14. B. Pala Kependhem
 15. C. Gambir anom
 16. C. Imbal wacana
 17. A.Ukara kanda
 18. D.Polatan
 19. D. Irit
 20. C. Basa ngoko lan basa krama
Kamu bisa download soal bahasa jawa diatas dan di print, supaya bisa membantu kamu untuk berlatih menjawab soal bahasa jawa. Semangat dan Selamat belajar agar meraih prestasi terbaik

Posting Komentar untuk "Soal latihan Bahasa Jawa Kelas 4 SD"