Babagan Iklan ing Basa Jawa


Kalau berbicara soal iklan saat ini sudah banyak sekali caranya bafaimana beriklan bahkan di indonesia iklan konvensional sudah semakin tergantikan dengan perkembangan teknologi yang ada. karena ini untuk sedikit nguri-nguri basa jawa. 

Kita akan sedikit membahas tentang iklan dalam bahasa jawa apa saja yang di pelajari dalam bahasa jawa. dalam bahasa jawa iklan di sebut dengan PARIWARA.

Pariwara = iklan dalam bahasa jawa

Dalam bahasa jawa juga ada pakem pakem bagaimana membuat iklan yang baik seperti halnya dalam iklan berbahasa Indonesia dan berikut adalah babagan iklan dalam bahasa jawa atau Pariwara.

Pengertian pariwara dalam bahasa jawa yaiku Sawijining pesen inkang ditujukake marang bebrayan agung ing panggonan umum lewat utowo lumantat mediya cetak audio, visual lan liyne, babagan sing disiarke lewat pariwara yaiku barang dan jasa

Ancase Pariwara
  1. Biasane basane cekak tujuane ben gampang dingerteni barang lan jasane
  2. Gampang ditampa lan dipangerteni  basane prasaja
  3. Tujuane menehi informasi bebrayan 
  4. Mbujuk konsumen supaya gelem tuku sing di iklanke
Neng ngendi wae biasane ino pariwara . Biasane nang panggobsn umum pinggier dalan gede utowo papan panggonan sing rame. Utowi jaman saiki iso lewat internet koyo media sosial lan liyane

Posting Komentar untuk "Babagan Iklan ing Basa Jawa"