Arti Cathetan Padinan Ing Basa Jawa


Kembali mengulas bahasa Jawa lagu teman teman. Kali ini akan mengulas dengan apa yang dimaksud cathetan padinang ing basa Jawa. Untuk pelajaran bahasa Jawa kelas 2 SD. 

Cathetan padinan apa artinya? 

Dalam basa Jawa catetan padinan yaitu cathetan kedadean utawa kegiatan ini saben di dino atau dalam bahasa Indonesia adalah catatan yahh berasal dari kegiatan atau kejadian sehari-hari. 

Dalam bahasa Indonesia cathetah padinan adalah catatan harian atau buku harian

isi cathetan padinan. 

Isi catatan padinan Ono telu yaitu Dino, tanggal, lan kedadeane dalam cathetan padinan ada tiga isi yang wajib ada yaitu  hari, tanggal dan kejadian

Kedadeane cathetan padinan

Kedadean cathetan padinan sing iso ditulis yaiku kedadean sing seneng, susah, nesu lan ngisinke. Isi dari kedadean padinan adalaha kejadian yang menyenangkan , saat susah, saat marah atau saat mengalami kejadian yang memalukan. 

Isi cathetan  padinan atau catatan harian

Yang pertama kudu ono tulisan dinone, lan kudu ono tanggale, terus kudu ono isine

tulodho atau contoh

Rebo ( dino)- 19 maret 2023 ( tanggal) 

Isi :

  1. Dino iki ora mangkat amargo udan
  2. Untuku loro banget
  3. Aku mau tibo nang ngarepe wong akeh dadi isin banget
  4. Aku lagi loro meh digowo menyang dokter nanging aku wegah amargo wesi disuntik
  5. Marai nesu amargo kelingan aku ditinggal kancaku dino iki
Posting Komentar untuk "Arti Cathetan Padinan Ing Basa Jawa"