Contoh Tembang Gedhe Tambang Jawa Klasik

Tembang Gedhe merupakan kelompok tembang jawa klasik, tembang gedhe merupakan tembang jawa yang mempunyai ciri menggunakan Bahasa jawa kuno, masih seperti tembang mocopat atau tembang tengahan. Tembang Gedhe juga menggunakan Guru lagu  Guru Wilangan dan Guru Gotro, atau guru wanda.

Foto by intanpari.com/sugengriyanto

Tembang Gedhe saat ini memang tidak populer seperti tembang mocopat yang banyak diketahui akan tetapi jika kamu sering melihat wayang kamu akan mendengar lagu lagu tembang gedhe yang dikembangkan , sebagai pembuka lagu, sebagai bowo, tembang ini digunakan untuk membawa suasana masuk kedalam cerita. Untuk Menggambarkan suasana

macam -macam tembang gedhe yaitu


 1. Kusumastuti
 2. Pratalita
 3. Bramara Wilasita
 4. Kusumawicitra
 5. Maduretna
 6. Retna Mulya
 7. Puspa Retna
 8. Puspanjala
 9. Ciptamaya
 10. Candra Kusuma
 11. Retna Asmara
 12. Rara Rudira
 13. Sudira Warna
 14. Prawira Lalita


Jadi tembang gedhe adalah tembang jawa klasik atau kuno yang masih menggunakan Bahasa jawa kuno dan masih terikat dengan guru lagu guru gotro dan guru Wilangan

Contoh lirik tembang gedhe- bahasa jawa

BAWA SEKAR AGENG CITRAMENGENG
KANGGE MBUWANI Puja-puji sesaji)
S/9

Sang Hyang Adi Budhi
Hamba asemedi
Munggwing pasamuan
**Samya muja-muji
Mring Hyang Adi Budha
Mugi amaringi
Kalising sambekala
**Samya muja-muji


Contoh lainnya1. Kusumastuti
(K.G.P.A.A. Mangkunegara IV: IV: 158)

"Dhuh kulup putraningsun, sireku wis wanci
Pisah Ian jeneng ingwang ywa kulineng ardi
Becik sira ning praja, suwiteng narpati
Among ta wekasing wang pegat teteki"


Praharsini
(Abimanyu Wiwaha)

"Enjing sampuh atamu panduputra dewi
Dening soka lagi pinom maweh kaleswan
Angres prana luru ni-rasme ning mukha sri
Sri ning candra karahinan padanya monem"

Bhujanggaprayata
(Ramayana)

"Surup sang hyang aditya lungha sirosen
Makin mandha mandhekanang teja mawa
Tekang kala sandhya mabang teja kulwan
Kadi lwir nikang paparangan de nikang rah"

Indrawangsa
(Subadrawiwaha)

"Mraknyan Pangungwang lengeng ing gege geger
Lawaan kamanak ya kareng wawangsulan
Kahyunyun anjrah ta wuninga yen rateng
Yayan pamarpat kalangonya yan hireng"


Turagagati
(Parthayatna)


"Pring petung hana wuluh gebang anuha
Pring gesing hana pisang gadhing aphala
Len tikang kayu talok hana kaludan
Lwa jiret hana keben padhahi wuni"


Wipula
(Wrettasancaya)


"Dhateng ing jro nikang taman
Kataman hyun dening sekar
Wipulanedheng angde kung
Kaya dening genter muni"


Kumaralalita
(Wrettasancaya)


"Ndatan turidaha ngwang
Apan tuhu mapunggung
Kedo manutaken kung
Kumaralalita swi"

Bramara Wilasita


a. Bramara Wilasita(R. Ng. Yosodipuro II, Arjunasasra: V. 22)


"Para dewa kasor tan bisa mlat
Kumelmingkus kaplengen yen mirsaa
Pepetake lwir gora gara-gara
Padhem tekang bramara wilasita"

b. Bramara Wilasita
(Abimanyu Wiwaha)

"Ndah lunga ng lek sumurup ing udhadhi
Oruk ning wahu hanar araras
Kram-kram sang Hyang rawi kadi ya maring
Mari n soka ng kulem apalarasan"


Patralita
(Gunawan Sri Hastjarjo, 1983: 11)


"Angling Hyang Bathara Wisnu
Ring sakeh para dewa
Sawatek Hyang kabeh trusthi
Samanti myang mangastuti"


Kusuma Wicitra
(Bimasuci: XXI. 5)


"Meneng datan mosik pangulah sakarsa
Nguniweh pramana dhadhangira ya
Pangadeging ringgit ana ngidul tuwin
Ngalor miwah ngetan kusumawicitra"


Maduretna(R. Ng. Yosodipuro II, Arjunasasra: XV. 18)


"Mangkana lamun satriya para ratu
Yen tan ulaha kedremaning naya
Dadya kainan katungkul ing tyas lumut
Nyamut-nyamut tan amot ing maduretna"


Prawira Lalita
(R. Ng. Yosodipuro II, Bimasuci: IV. 12)


"Katemenanta ing guru ing mengko ta wis kalakon
Nora mengeng ciptanira ngantepi tuduhing guru
Mengko ta ingsun tuturi iya enggone kangyekti
Aneng telenging samodra yekang tirtadi prawira"


Jeloddhatagati
Arjunawiwaha


"Hana n kadi gelap salaksa nyuta
Ikang pareng asinghanada gumuruh
Kummel rasa nikang samastha bhuwana
Sikep nib ala sang niwatakawaca"


Upendrabajra
Bharatayuda


"Tangeh ujar Styawati n pasambat
Ikang laramarwwata mangkin abwat
Tuwin katon tan hana ning hinerher
Matang niradan pejah angkas-angkas"


Wangsastha
Gathotkacasraya


"Ikang rereb kembang alum padhalume
Natarnya titis ri dalem nikasepi
Turah-turah ning lati kari len sepah
Sukeyna laywan manguneng sake gelung"

Berikut diatas contoh 15 tembang jawa klasik atau tembang gede semoha bermsnfaat dan menambah pengetahuan1 komentar untuk "Contoh Tembang Gedhe Tambang Jawa Klasik"

 1. Mangayubagya nguri nguri budaya kagunan luhur jawi

  BalasHapus