25 Contoh Kerata Basa ing Basa Jawa

Kerata Basa

Kerata basa atau dalam bahasa Indonesia adalah bakronim. Apa itu Bakronim?
Bakronim adalah frase atau kalimat yang dibentuk  dari sebuah kata Akronim
Apa itu akronim ? Kepedenkan dari gabungan huruf atau suku kata. Bisa dibilang akronim sangatbpopuler di indonesia beberapa kata akronim yang populer antara lain

 • Kades = kepala desa
 • Pemkot = Pemerintah kota
 • Pemda = Pemerintah daerah
 • dan cotoh lainya

Nah kali ini yang akan kita bahas bukan Bakronim atau Akronim akan tetapi adalah Kerata basa, Apa itu Kerata Basa

Kerata Basa yaiku negesi tembung sarana mirid swara wandane utowo tembung loro sing digandheng nanging suda wandane lan mawa teges, ngutak athik tembung utowo jeneng supaya dadi ukora sing mathuk

Contoh - contoh Kerata Basa yang Populer dan biasa digunakan atau kita dengar sehari hari

 1. Cangkem : yen ora dicancang ora mingkem
 2. Kuping : Kaku Njepiping
 3. Sirah : Isine rah
 4. Anak : Arep apa-apa kudu ono lan enak
 5. Desember : Gedhe-Gedhebe Sumber
 6. Januari : hujan Saben hari
 7. Bapak : Bap Apa-apa pepak
 8. Batur : embat-embate tutur
 9. Bocah : mangan koyo kebo, gaweane ora ke cacah
 10. Cangkir: nyancang pikir
 11. Weteng : ruwet tur peteng
 12. Tebu : antheping kalbu
 13. Wedhus : wedi adhus/ suwe ra tau adhus
 14. Wedhang : dianggo gawe kadhang
 15. Krikil : keri ing sikil
 16. Cengkir : kencenge pikir
 17. Dhalang : ngudal piwulang
 18. Guru : dugugu lan ditiru
 19. Sepuh : sapdane ampuh
 20. Garwa : sigaraning nyawa
 21. Tandur : noto karo mundur
 22. Tayup : ditata supaya guyup
 23. Tumpeng : tumindak sing lempeng
 24. Saru : Kasar lan keliru
 25. Mara tuo mara-mara ketemu tuwa
Semoga bermanfaat

Posting Komentar untuk "25 Contoh Kerata Basa ing Basa Jawa "